Academia de ştiinţe a Moldovei

Noutăți

În perioada desfăşurării concursului  repetat al  proiectelor de cercetare din cadrul  Programului de Stat “Recuperarea și  valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”

În contextul aprobării Legii bugetului de Stat pentru anul 2016, Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA) solicită respectuos prezentarea Hotărîrii Consiliului Științific/Senatului Instituției Dvs.

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect (EXCLUSIV INSTITUȚIILE SUBORDONATE AȘM) perfectarea contractelor de finanțare a proiectelor din cadrul Programelor de Stat 

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect (EXCLUSIV INSTITUȚIILE SUBORDONATE AȘM) perfectarea în regim de urgență a contractelor de finanțare a proiectelor pentru tineri cercetători 

În conformitate cu prevederile pct. 68, lit. g) şi 70 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.

În conformitate cu prevederile pct. 68, lit. g) şi 70 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.

CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL AȘM anunță concursul repetat al proiectelor din cadrul programului de stat Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în

Pages