Academia de ştiinţe a Moldovei

Contractarea proiectelor ce vor demara în anul 2016 – Tineri Cercetători (exclusiv instituțiile subordonate AȘM)

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect (EXCLUSIV INSTITUȚIILE SUBORDONATE AȘM) perfectarea în regim de urgență a contractelor de finanțare a proiectelor pentru tineri cercetători ce vor demara în anul 2016.

Contractul de finanțare se va prezenta în 4 exemplare în original, semnate cu pix de CULOAREA ALBASTRĂ, cu aplicarea ștampilei instituției corespunzătoare.

Recomandăm respectuos coordonarea prealabilă a contractului de finanțare cu persoana responsabilă de proiectele pentru tineri cercetători din cadrul Centrului pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative.

Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1, Of. 336.

Manager de proiect: Elena VOLOCIUC

E-mail: cfcfa@asm.md

Telefon de contact: (022) 27 27 58.

 

Cifrul proiectelor poate fi accesat aici.

Forma-tip a contractului de finanțare a proiectelor pentru Tineri Cercetători poate fi accesată  aici

Termenul limită de prezentare a  contractului de finanţare este 29.07.2016.