Academia de ştiinţe a Moldovei

REZULTATELE EXPERTIZEI - PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMELOR DE STAT PENTRU ANII 2017-2018

În conformitate cu prevederile pct. 68, lit. g) şi 70 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 809 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Guvernul şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2015, Centrul pentru Finanţarea CercetăriI Fundamentale şi Aplicative prezintă punctajul obţinut în urma expertizei propunerilor de proiect din cadrul apelului PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMELOR DE STAT PENTRU ANII 2017-2018.

Lista propunerilor de proiecte din cadrul Programelor de stat:

„Sistemogeneza factorilor de risc, optimizarea serviciului de asistență medicală, evaluarea durabilă și modelarea matematică a Accidentelor Vasculare Cerebrale”, (coord. acad. Stanislav Groppa) poate fi accesată aici.

“Securitatea economică în contextul integrării regionale și europene a Republicii Moldova”, (coord. acad. Grigore Belostecinic) poate fi accesată aici.

Directorii de proiecte pot depune contestaţii în formă scrisă la CFCFA (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 336), în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării listei propunerilor de proiecte pe pagina www.asm.md şi pe pagina web a www.cfcfa.asm.md.

Se admit doar contestaţiile care fac referinţă la viciile de procedură. Despre rezultatul examinării contestaţiei directorii de proiect vor fi informaţi în termen de 5 zile lucrătoare.

Selectarea proiectelor şi negocierea lor (devizul de cheltuieli, termen de realizare etc.) pentru finanţare în baza rezultatelor expertizei va fi efectuată în conformitate cu actele legislative în vigoare.