Academia de ştiinţe a Moldovei

Anunț!!!

În perioada desfăşurării concursului  repetat al  proiectelor de cercetare din cadrul  Programului de Stat “Recuperarea și  valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”

În contextul aprobării Legii bugetului de Stat pentru anul 2016, Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA) solicită respectuos prezentarea Hotărîrii Consiliului Științific/Senatului Instituției Dvs.

În conformitate cu prevederile pct. 68, lit. g) şi 70 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.