Academia de ştiinţe a Moldovei

Contractarea proiectelor pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) - 2016 (instituții subordonate AȘM)

În conformitate cu Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AȘM nr. 79 din 28.03.2016, Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect (doar din cadrul instituțiilor subordonate AȘM) perfectarea contractelor de finanțare a proiectelor pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) în anul 2016.

Contractul de finanțare se va prezenta în 3 exemplare în original, semnat cu pix de CULOARE ALBASTRĂ, cu aplicarea ștampilei instituției corespunzătoare.

Recomandăm respectuos coordonarea prealabilă a contractului de finanțare cu persoana responsabilă din cadrul Centrului pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative.

Larisa Russu.

E-mail: cfcfa@asm.md

Telefon de contact: (022) 27 27 58.

Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1, Of. 336.

 

Forma-tip a contractului de finanțare poate fi accesată aici.