Academia de ştiinţe a Moldovei

Hotărîri ale CSŞDT

Data Nr. Titlu
07.07.2016 176 Cu privire la înlocuirea directorului de proiect de cercetări științifice aplicative, cifrul 15.817.02.21A
07.07.2016 175 Cu privire la înlocuirea directorilor de proiecte pentru cercetări științifice aplicative, cifrul 15.817.04.21A și cifrul 15.817.04.22A
07.07.2016 174 Cu privire la concursul repetat al proiectelor din cadrul programului de stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” (coord. dr. hab. Anatol Petrencu) finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018
21.04.2016 132 Cu privire la anunțarea concursului de proiecte din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018 
21.04.2016 131 Cu privire la anunțarea concursului de proiecte pentru tineri cercetători, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018
28.03.2016 80 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului pentru cercetări științifice aplicative, cifrul 15.817.06.15A
28.03.2016 79 Cu privire la aprobarea proiectelor pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pentru finanțare pe anul 2016
28.03.2016 78 Cu privire la aprobarea spre finanțare a proiectelor din cadrul concursului "Organizarea manifestărilor științifice internaționale" pentru anul 2016
28.01.2016 14 Cu privire la lansarea concursului "Editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare)" finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2016
17.12.2015 279 Cu privire la aprobarea finanțării pentru anul 2016 a proiectelor pentru tineri cercetători
17.12.2015 278 Cu privire la aprobarea finantirii pentru anul 2016 a proiectelor din cadrul programelor de stat
17.12.2015 277 Cu privire la lansarea concursului "Organizarea manifestărilor științifice internaționale", finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2016
17.12.2015 276 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSȘDT al AȘM nr.285 din 17 decembrie 2014
01.10.2015 231 Cu privire la extinderea termenului de depunere a proiectelor din cadrul programului de stat "Regenerare prin terapie celulară a țesuturilor și a organelor afectate" (coord. acad. Ion Ababii) finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017 
01.10.2015 230 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSȘDT al AȘM nr.285 din 17 decembrie 2014
01.10.2015  229 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSȘDT al AȘM nr.285 din 17 decembrie 2014
30.07.2015 194 Cu privire la anunțarea concursului de proiecte din cadrul programelor de stat: „Design-ul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii” (coord. acad. Gheorghe Duca), „Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate” (coord. acad. Ion Ababii) finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017
30.07.2015 193 Cu privire la anunțarea concursului de proiecte pentru tinerii cercetători, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017
30.07.2015 192 Cu privire la aprobarea spre finanțare a proiectelor pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pentru anul 2015
30.07.2015 186 Cu privire la raportul privind activitatea Centrului pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative în primul semestru al anului 2015
25.06.2015 154 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări științifice fundamentale, cifrul 15.817.02.13F 
25.06.2015 152 Cu privire la aprobarea spre finanțare a proiectelor din cadrul concursului "Organizarea Manifestărilor Științifice Internaționale" pentru anul 2015
21.05.2015 137  Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări ştiinţifice fundamentale, cifrul 15.817.06.16F 
21.05.2015 136 Cu privire la  înlocuirea directorului proiectului pentru tineri cercetători, cifrul 15.819.02.01F
21.05.2015 135 Cu privire la aprobarea modificării Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr.101 din 30 aprilie 2015
21.05.2015 134 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative din cadrul programului de stat "Design-ul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii"
21.05.2015 133 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări ştiinţifice fundamentale, cifrul 15.817.02.01F 
21.05.2015 132 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr.285 din 17.12.2014
30.04.2015 105 Cu privire la concursul "Organizarea manifestărilor ştiinţifice", finanţate de la bugetul de stat pentru anul 2015
30.04.2015 104 Cu privire la concursul "Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare)", finanţate de la bugetul de stat pentru anul 2015
30.04.2015 103 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative din cadrul Programului de stat "Design-ul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii"
30.04.2015 102 Cu privire la aprobarea finanţării pentru anul 2015 a proiectelor pentru tinerii cercetători
30.04.2015 101 Cu privire la aprobarea finanţării pentru anul 2015 a proiectelor din cadrul programelor de stat
05.03.2015 75 Cu privire la modificarea Hotărîrii CSȘDT al AȘM nr.285 din 17 decembrie 2014
05.03.2015 70 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului instituțional de cercetări științifice aplicative
23.02.2015 61 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului instituțional de cercetări științifice aplicative
23.02.2015 51 Cu privire la modificarea listei executorilor în cadul proiectului de cercetări științifice fundamentale și de cercetări știinifice aplicative pentru anii 2015-2018
09.02.2015 44 Cu privire la premierea directorilor organizațiilor din sfera științei și inovării pentru anul 2014
29.01.2014 42

Cu privire la modificarea listei executorilor în cadrul proiectelor de cercetări științifice fundamentale și de cercetări științifice aplicative pentru anii 2015-2018

29.01.2015 25 Cu privire la modificarea și completarea Anexei la Hotărârea CSȘDT nr. 285 din 17.12.2014 
29.01.2015 24 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului anunţat suplimentar  de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale şi de cercetări ştiinţifice aplicative pentru anii 2015-2018
15.01.2015 7 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului instituțional de cercetări științifice aplicative
15.01.2015 6 Cu privire la modificarea Hotărârii CSȘDT al AȘM nr. 285 din 17 decembrie 2014
15.01.2015 1 Cu privire la aprobarea formei-tip a Contractului de finanţare a proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării
17.12.2014 310 Cu privire la concursul ,,Proiecte de cercetări științifice fundamentale și de cercetări științifice aplicative", finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2015-2018
17.12.2014 299 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări științifice aplicative, cifrul 14.819.02.21A
17.12.2014 298 Cu privire la aprobarea finanțării pentru anul 2015 a proiectelor din cadrul programelor de stat în derulare
17.12.2014 297 Cu privire la aprobarea finanțării pentru anul 2015 a proiectelor în derulare pentru tinerii cercetători
17.12.2015 285 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului de proiecte de cercetări științifice fundamentale și de cercetări științifice aplicative pentru anii 2015-2018 și finanțarea acestora pentru anul 2015
05.12.2014 282 Cu privire la rezultatele expertizei propunerilor de proiecte din cadrul Apelului "Concurs proiecte de cercetări științifice fundamentale și aplicative (2015-2018)"
20.10.2014 237 Cu privire la extinderea termenului de evaluare a propunerilor de proiecte pentru cercetări științifice fundamentale și aplicative
25.09.2014 224 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative, cifrul 14.518.02.01A
25.09.2014 223 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative, cifrul 11.817.08.42A
25.09.2014 222 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări ştiinţifice fundamentale, cifrul 11.817.05.15F
25.09.2014 221 Cu privire la modificarea hotărîrii CSŞDT al AŞM nr.194 din 04 septembrie 2014
04.09.2014 196 Cu privire la înlocuirea directorilor propunerilor de proiect în cadrul apelului "Proiecte de cercetări științifice fundamentale și cercetări științifice aplicative", finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2015-2018
04.09.2014 195 Cu privire la concursul de proiecte pentru tinerii cercetători, finanţate de la bugetul de stat, pentru anii 2015-2016
04.09.2014 194 Cu privire la aprobarea proiectelor pentru editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru finanţare pe anul 2014
04.09.2014 193 Cu privire la concepţiile programelor de stat pentru anii 2015-2018
30.07.2014 176 Cu privire la modificarea listei executorilor proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative, cifrul 13.819.14.12A
30.07.2014 175 Cu privire la înlocuirea directorului proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative, cifrul 14.518.02.05A 
16.06.2014 142 Cu privire la modificarea hotărârii CSŞDT al AŞM nr.117 din 02 iunie 2014
16.06.2014 136 Cu privire la modificarea hotărârii CSŞDT al AŞM nr.275 din 31 octombrie 2013
02.06.2014 117 Cu privire la concursul "Proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale şi de cercetări ştiinţifice aplicative", finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2015-2018
19.05.2014 99 Cu privire la concursul "Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare)", finanţate de la bugetul de stat pentru anul 2014
19.05.2014 98 Cu privire la aprobarea spre finanţare a proiectelor din cadrul concursului “Organizarea manifestarilor Ştiintifice” pentru anul 2014
20.03.2014 61 Cu privire la concursul de propuneri (concepţii) ale programelor de stat
20.03.2013 60 Cu privire la repartizarea alocaţiilor bugetare în cadrul programului de stat "Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică"
14.03.2014 48 Cu privire la concursul "Organizarea manifestărilor ştiinţifice finanţate de la bugetul de stat pentru anul 2014"
20.02.2014 42 Cu privire la repartizarea alocaţiilor bugetare
20.02.2014 30 Cu  privire  la  continuarea  finanţării  Programului de  stat ,,Cercetări  fundamentale  şi  aplicative  în matematică"  pentru  anul 2014 
20.02.2014 29 Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 9 din 30.01.2014
20.02.2014 28 Cu privire la raportul privind activitatea CFCFA al AŞM în anul 2013
30.01.2014 14 Cu  privire la  fortificarea  capacităţilor  comunităţii ştiinţifice  din sfera  Cercetare-Dezvoltare  pentru participarea  la  Programele  Cadru  ale  Uniunii Europene
30.01.2014 12 Cu privire la continuarea finanţării Programului de stat "Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe cunoaştere, dezvoltării şi integrării regionale şi europene" pentru anul 2014
30.01.2014 11 Cu privire la aprobarea modificării Hotărârii CSŞDT al AŞM nr. 275 din 31 octombrie 2013
30.01.2014 10 Cu  privire  la  modificarea  şi  completarea  Hotărârii CSŞDT  nr.13  din  31 ianuarie  2013
30.01.2014 9 Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii CSŞDTnr. 274 din 31 octombrie 2013
30.01.2014 8 Cu privire la aprobarea finanţării pentru anul 2014 a proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi cercetări ştiinţifice aplicative în derulare
30.12.2013 329 Cu  privire  la  modificarea  şi  completarea  Hotărîrii CSŞDT  nr. 235  din  20  decembrie  2010
30.12.2013 328 Cu  privire  la  modificarea  şi  completarea  Hotărîrii CSŞDT  nr. l3 din  31  ianuarie  2013
30.12.2013 316 Cu  privire  la  rapoartele  conducătorilor de  programe  de  stat  pentru  anul 2013
28.11.2013 314 Cu  privire  la  modificarea  Hotărîrii CSŞDT  al  AŞM nr.238  din  20  decembrie  2012
28.11.2013 312 Cu  privire  la  modificarea  Hotărîrii CSŞDT  al  AŞM nr.239  din 26.09.2013
28.11.2013 292 Cu  privire la  modificarea  şi  completarea  Hotărîrii CSŞDT  al  AŞM  nr.  13  din  31  ianuarie  2013
31.10.2013 276

Cu privire la aprobarea modificării hotărîrii CSŞDT al AŞM nr. 239 din 26 septembrie 2013

31.10.2013 275

Cu privire la aprobarea finanţării pentru anul 2014 a proiectelor din cadrul Programelor de Stat în derulare şi a proiectelor ce vor demara în anul 2014

31.10.2013 274

Cu privire la aprobarea finanţării pentru anul 2014 a proiectelor în derulare pentru tinerii cercetători şi a proiectelor ce vor demara în anul 2014

31.10.2013 271 Cu  privire la  precizarea  volumului  alocaţiilor pentru  organizaţiile  din sfera  ştiinţei  şi  inovării pe  anul  2013
31.10.2013 268 Cu privire la sesiunea anuală a Asambleei AŞM, consacrată rezultatelor activităţii în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2013
26.09.2013 239 Cu  privire  la  aprobarea  proiectelor  pentru  editarea monografiilor  ştiinţifice  (lucrări  de  valoare) pentru  finanţare  pe  anul  2013
02.09.2013 214 Cu  privire la  aprobarea  modificării Hotărârii CSȘDT  al  AȘM nr.  13  din  3l  ianuarie  2013
22.07.2013 188 Cu  privire  la  modificarea  Hotărîrii  CSȘDT  al  AȘM nr.246  din  20  decembrie  2012  și  relansarea concursului  de  editare  a  monografiilor  științifice (Lucrări  de  valoare),  finanțate  de  la  bugetul  de  stat pentru  anul  2014
22.07.2013 180 Cu  privire  la  raportul  privind activitatea CFCFA  al  AȘM  în prima  jumătate a  anului  2013
08.07.2013 171 Cu privire la unele modificări la Hotărârea CSȘDT nr. 238 din 20 decembrie 2012
08.07.2013 169 Cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea CSȘDT al AȘM nr. 13 din 31.01.2013
27.06.2013 156 Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii CSȘDT  nr. 235 din 20 decembrie 2010
30.05.2013 136 Cu privire la aprobarea modificării Hotărîrii CSȘDT nr. 63 din 4 aprilie 2013
25.04.2013 99 Cu privire la acţiunile în vederea executării Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 270 din 18.04.2013 „Cu privire la reorganizarea unor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării"
04.04.2013 76 Cu privire la desemnarea directorului de proiect "Strategia ciclurilor evolutive şi realiyarea potenţialului productiv al animalelor acvatice pichiloterme în limitele şi dincolo de arealul lor natural" (cifrul 11.817.08.40F)
04.04.2013 61 Cu privire la transferul proiectului 11.817.09.59A "Evaluarea factorilor cauyali şi perfecţionarea metodelor de recuperare a funcţiei reproductive şi prevenire a maladiilor genetice în RM" şi schimbarea directorului de proiect
04.04.2013 60 Cu privire la sistarea proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative "Sisteme informaţionale integrate pentru sectorul agroalimentar" din cadrul Institutului de Tehnică Agricolă "Mecagro"
04.04.2013 59 Cu privire la parobarea proiectelor din cadrul programului de stat "Sisteme pentru valorificarea energiilor regenerabile, dispozitive mecatronice, tehnologii industiale şi satelitare", ce vor demara în anul 2013
04.04.2013 58 Cu privire la concursul de proiecte pentru tineri cercetători, finanțate de la bugetul de stat, pentru anul 2014
31.01.2013 13 Cu privire la aprobarea pentru anul 2013 a proiectelor de cercetări științifice fundamentale și cercetări științifice aplicative în derulare și a proiectelor ce vor demara în anul 2013
31.01.2013 5 Cu privire la aprobarea Contractelor-model de finanțare a proiectelor din sfera științei și inovării pe anul 2013
20.12.2012 246 Cu privire la concursurile proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice, proiectelor de procurare a echipamentului științific și a proiectelor de editare a monografiilor ce urmau să demareze în anul 2013
20.12.2012 245 Cu privire la aprobarea proiectelor din cadrul programelor de stat în derulare pentru finanțare pe anul 2013
20.12.2012 244 Cu privire la aprobarea finanțării pentru anul 2013 a proiectelor în derulare pentru tinerii cercetători și a proiectelor ce vor demara în anul 2013
29.11.2012 232 Cu privire la desemnarea directorului de proiect "Metode de diagnosticare, procesare și protecție a informației" (cifru 11.817.05.24A)
18.10.2012 198 Cu privire la concursul de editare a monografiilor științifice (lucrări de valoare), finanțate de la bugetul de stat, pe anul 2013
18.10.2012 197 Cu privire la aprobarea concepțiilor noilor programe de stat pe anii 2013-2016
18.06.2012 138 Cu privire la concursul de concepții ale programelor de stat și concursul proiectelor din sfera științei și inovării, finanțate de la bugetul de stat, pentru anul 2013