Academia de ştiinţe a Moldovei

Apel – concurs repetat al proiectelor din cadrul programului de stat (coord. dr. hab. Anatol Petrencu), finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018

CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL AȘM anunță concursul repetat al proiectelor din cadrul programului de stat Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” (coord. dr. hab. Anatol Petrencu), finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018.

Obiectivele Programului de Stat pot fi accesate aici.

Condiţiile de participare pot fi accesate aici.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat aici.

Propunerea de proiect va fi înregistrată în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate și imprimate, semnate și ștampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie și în varianta electronică la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd.Ștefan cel Mare, 1, biroul 333, tel. 27-04-45.

Termenul limită de depunere a propunerii de proiect 05 august 2016, ora 17.00

Calendarul competiţiei/concursului

Activitatea

Termeni limită

Lansarea apelului

11.07.2016

Termenul limită pentru înaintarea propunerilor de proiect

05.08.2016

Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea participării la apel

09.08.2016

Evaluarea propunerilor de proiect eligibile

(vezi fișele de evaluare)

10.08.2016

Publicarea rezultatelor expertizei

02.09.2016

Contestarea rezultatelor

07.09.2016

Publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanțare prin hotărîrea CSȘDT

După aprobarea Hotărârii CSȘDT

La concurs pot participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. 

După depunerea propunerii de proiect se exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a ei.

Tel. 27-04-45

E-mail: cfcfa@asm.md