Academia de ştiinţe a Moldovei

Despre Noi

Centrul practică următoarele genuri de activitate:

  • Pregătirea și lansarea apelurilor;
  • Desfășurarea concursului programelor, proiectelor:
  • Recepționarea și evaluarea inițială a propunerilor de proiecte;
  • Întocmirea listei propunerilor de proiecte eligibile;
  • Pregătirea și transmiterea propunerilor de proiecte spre expertiză;
  • Analiza şi sistematizarea propunerilor de programe și proiecte de cercetări fundamentale și aplicative în conformitate cu criteriile de evaluare aprobate;
  • Elaborarea listei de propuneri de proiecte expertizate, întocmirea proiectului de hotărîre pentru examinare şi respectiv aprobare spre finanțare de către CSŞDT;
  • Contractarea, monitorizarea programelor/proiectelor de cercetări fundamentale și aplicative, colectarea și examinarea dărilor de seamă intermediare/ finale privind realizarea acestora;
  • Elaborarea şi întocmirea dării de seamă anuale, diseminarea rezultatelor și publicarea pe pagina web, participarea la evenimente știinţifice etc.