Academia de ştiinţe a Moldovei

Contractarea proiectelor pentru organizarea manifestărilor știinţifice internaționale (instituții subordonate AȘM)- 2016

În conformitate cu Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AȘM nr. 78 din 28.03.2016, Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect (doar din cadrul instituțiilor subordonate AȘM) perfectarea contractelor de finanțare a proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale pentru anul 2016.

Contractul de finanțare se va prezenta în 3 exemplare în original, semnat cu pix de CULOARE ALBASTRĂ, cu aplicarea ștampilei instituției corespunzătoare.

Recomandăm respectuos coordonarea prealabilă a contractului de finanțare cu persoana responsabilă din cadrul Centrului pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative.

Valentina Candu.

E-mail: cfcfa@asm.md

Telefon de contact: (022) 27 04 45.

Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1, Of. 333.

 

Forma-tip a contractului de finanțare poate fi accesată aici.