Academia de ştiinţe a Moldovei

Noutăți

CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ al ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor privind editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pe anul 2016

Au fost recepţionate 20 propuneri de proiect.Propunerile de proiect eligibile vor fi transmise Consiliului Consultativ de Expertiză

 

 

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită de la conducătorii Programelor de Stat să prezinte Raportul pe Activitate pentru anul 2015 pe Program, și anume:

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită de la directorii de proiect de cercetări științifice fundamentale și aplicative (instituționale), INSTITUȚIILE SUBORDONATE AȘM, să prezinte:

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative invită toți directorii proiectelor de cercetare care finalizează în anul 2015 să prezinte:

CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2016.

În contextul aprobării rectificării la Legea bugetului de stat pentru anul 2015, Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA) solicită respectuos prezentarea informației cu privire la redistribuirea alocațiilor bu

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiecte a instituţiilor la autogestiune perfectarea ACORDURILOR ADIŢIONALE la contractele de finanțare a proiectelor de cercetare

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative solicită de la directorii de proiecte din cadrul instituțiilor la autogestiune prezentarea următoarelor documente:

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative solicită tuturor directorilor de Proiect pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pentru anul 2015 să prezinte:

Pages