Academia de ştiinţe a Moldovei

Noutăți

Procedura de elaborare, depunere şi evaluare a propunerilor de proiecte are loc în conformitate cu prevederile pct.

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative invită toți directorii proiectelor de cercetare care finalizează în anul 2014 să prezinte:

Informaţia cu privire la modul şi termenii limită de prezentare a RAPORTULUI FINAL per proiecte care finalizează în anul 2014 va fi publicată suplimentar.

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect din cadrul proiectelor de cercetare – PROGRAM DE STAT să pregătească:

În perioada desfăşurării concursului “Proiecte din cadrul Programelor de Stat”  finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2015-2016, au fost recepționate

În perioada desfăşurării concursului “Proiecte independente pentru tinerii cercetători” finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2015-2016, au fost recepționat

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative solicită de la toți directorii de proiect pentru Organizarea Manifestărilor Ştiințifice pe anul 2

Pages