Academia de ştiinţe a Moldovei

Noutăți

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită de la toţi directorii de proiecte care au fost aprobate spre finanţare conform

Pe data de 05 septembrie 2014 a avut loc ședința consiliului științific pentru audierea rezultatelor intermediare în cadrul Programului de Stat

În perioada desfăşurării concursului “Proiecte de cercetări științifice fundamentale și de cercetări științifice aplicative” finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2015-2018, au fost recepțio

Au fost recepţionate 15 Propuneri de proiecte cu privire la Editarea monografiilor Ştiinţifice (lucrări de valoare).

Găsiţi aici Informaţii utile din cadrul Zilei de Informare din data de 13.06.2014 pentru completarea Propunerilor de Proiecte cu privire la Concursul Proiectelor de cerce

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită de la toţi directorii de proiecte care au fost aprobate spre finanţare conform

Dată fiind limita mijloacelor alocate pentru Organizarea Manifestărilor Ştiinţifice în conformitate cu bugetul aprobat, au fost selectate un număr de 24 proiecte, din cele 27 recepţi

Pages