Academia de ştiinţe a Moldovei

Noutăți

În perioada desfăşurării concursului  Proiectelor din cadrul Programelor de Stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018:

În perioada desfăşurării concursului “Proiecte pentru tinerii cercetători” finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018 au fost recepționate 33 propuneri de proiect, dintre care 5 propuneri de proiect au fost identificate ca fiind neeligibile.

CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018, după cum urmează:

CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2017-2018.

I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare solicită pentru perioada anului 2016 de la directorii proiectelor:

În conformitate cu prevederile pct. 68, lit. g) şi 70 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.

Au fost recepţionate 19 propuneri de proiect. Propunerile de proiect eligibile vor fi transmise Consiliului Consultativ de Expertiză.

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect (EXCLUSIV INSTITUȚIILE SUBORDONATE AȘM) perfectarea CONTRACTELOR DE FINANȚARE a proiectelor independente pentru tineri cercetători

Pages