Academia de ştiinţe a Moldovei

Proiecte independente pentru tinerii cercetători - 2014

Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii:

  • conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe în vîrstă de pînă la 35 de ani;
  • la realizarea proiectului vor participa cel puţin 4 tineri cercetători, inclusiv masteranzi şi doctoranzi în vîrstă de pînă la 35 de ani;
  • baza tehnico-materială a laboratorului sau centrului în care se vor efectua cercetările va corespunde cerinţelor privind pregătirea cadrelor ştiinţifice la nivel contemporan;
  • se admite ca, la prezentarea propunerii de proiect, masteranzii să nu fie nominalizați. Totodată, contractul de finanţare al proiectului cîştigător nu va fi semnat, dacă la acel moment numele masteranzilor nu vor fi cunoscute.

Termenul de realizare a unui proiect nu va depăşi 2 ani
Costul unui proiect - pînă la 100 mii lei anual.

Directorii de proiect vor înregistra propunerile corespunzătoare (în limba ROMÂNĂ) în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 73-33-65, 73-87-72.

Propunerile de proiect vor fi elaborate şi prezentate în limbile română şi engleză. Cîte un exemplar al propunerii de proiect în limba română și engleză pe hîrtie (A4) legalizat (semnat şi ştampilat) și în format electronic vor fi prezentate la Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative  (biroul 336, tel. 27-27-58).

Formular RO

Formular EN

Fişa de evaluare a proiectelor

Termen limită: 

06/17/2013 - 17:00

Telefon: 

022-27-27-58

Email: 

cfcfa@asm.md

PDF atasat: 

Tip proiect: 

Proiecte Tineri și Cercetare