Academia de ştiinţe a Moldovei

Organizarea manifestărilor ştiinţifice - 2013

A. Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale va întruni următoarele condiţii:

  • la eveniment vor participa cel puţin trei ţări străine;
  • minimum 30 la sută din comunicări vor fi prezentate de autorii din străinătate;
  • tematica manifestării ştiinţifice va include probleme actuale, ce va iniţia noi colaborări în regiune şi în spaţiul european de cercetare;

Costul unui proiect - pînă la 30 mii lei.

B. Organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională va întruni următoarele condiţii:

  • minimum 10 la sută din comunicări vor fi prezentate de autorii din străinătate;
  • tematica manifestării ştiinţifice va include probleme actuale, ce va avea impact major în domeniul educaţiei, cercetării şi economiei ţării;

Costul unui proiect - pînă la 20 mii lei.

C. Organizarea manifestărilor naţionale va întruni următoarele condiţii:

  • tematica manifestării ştiinţifice va include probleme actuale, ce va avea impact major în domeniul educaţiei, cercetării şi economiei ţării;
  • la eveniment vor participa minimum 3 organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării;

Costul unui proiect - pînă la 10 mii lei.

Directorii de proiect  vor înregistra propunerile corespunzătoare în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 73-33-65, 73-87-72.

Formularele completate şi imprimate (WORD) într-un exemplar, semnate şi ştampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie şi în variantă electronică la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM (Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, biroul 326, tel. 27-27-58), anexându-se informaţia în limba engleză pînă la 2 pagini, ce va include rezumatul prupunerii, obiectivele, rezultatele estimate, impactul ştiinţific şi socio-economic al lor, noutatea investigaţiilor, importanţa cercetărilor în plan naţional şi internaţional, modul de implementare, publicaţiile relevante).

Termen limită: 

10/12/2012 - 17:00

Telefon: 

Natalia Bargan 022-272-758

Email: 

cfcfa@asm.md