Academia de ştiinţe a Moldovei

Extinderea apelului - Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare)

Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2013 în următoarele condiţii:

  • prezentarea lucrării să cuprindă argumentarea clară a încadrării acesteia în domeniul literaturii ştiinţifice de specialitate, precizarea elementelor de noutate în contextul cercetărilor ştiinţifice naţionale şi globale;
  • să fie prezentată lista lucrărilor autorului (autorilor) din ultimii 5 ani în domeniul abordat în monografie, precum şi lista lucrărilor în domeniu pe plan mondial în ultimii 10 de ani;
  • lucrarea este scrisă în proporţie de cel puţin 70 la sută şi este anexată la propunerea de proiect;
  • volumul lucrării este de cel puţin 10 coli de autor fără anexe;
  • să se prezinte declaraţia de originalitate şi a dreptului de autor, confirmarea faptului neutilizării anterior a mijloacelor bugetare în scopul publicării materialelor din această lucrare, precum şi faptul că nu există pasaje sau fragmente plagiate. Această declaraţie va fi anexată ca parte componentă a propunerii de proiect.
  • prioritate vor avea propunerile ce vor avea cofinanţare. Pentru confirmare va fi prezentată scrisoarea de garanţie a cofinanţatorului şi preţul de cost al editurii cu drept de publicare a literaturii ştiinţifice. Nu se admite cofinanţarea de la bugetul de stat.
  • tirajul lucrării va fi de cel puţin 300 de exemplare, fiind repartizate în mod obligator la bibliotecile AŞM, bibliotecile ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, cele municipale şi raionale;
  • volumul alocaţiilor bugetare până la 25 mii lei.

Directorii de proiect care au înaintat în anul 2012 monografii pentru 2013 - prin hotărîrea CSŞDT sunt automat transferaţi în concursul 2013.

Directorii de proiecte vor înregistra propunerile corespunzătoare în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 73-33-65, 73-87-72.

Formularele completate şi imprimate  într-un exemplar, semnate şi ştampilate, vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie şi în variantă electronică (în Word şi PDF) la Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, biroul 333, tel. 27-04-45, 27-27-58).

Formularul-tip de perfectare a propunerii corespunzătoare poate fi accesat AICI.
La concurs pot participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. 
Data limită de prezentare a propunerilor de proiecte  – 26 iulie 2013, ora 17:00.
 

Termen limită: 

07/26/2013 - 17:00

Telefon: 

Dorina HAREA 022-270445

Email: 

cfcfa@asm.md

Tip proiect: 

Proiecte Monografii