Academia de ştiinţe a Moldovei

Concepţii de programe de stat - 2013

Se vor considera prioritare concepţiile, ce vor reflecta soluţionarea problemelor stringente ale ţării, precum şi dezvoltarea ştiinţei şi inovării.

Termenul de realizare al unui program nu va depăşi 4 ani.

Coordonatorii concepţiilor de program de stat vor înregistra propunerile corespunzătoare în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 73-33-65, 73-87-72.

Formularele completate şi imprimate (WORD) într-un exemplar, semnate şi ştampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie şi în variantă electronică la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM (Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, biroul 326, tel. 27-27-58), anexându-se informaţia în limba engleză pînă la 2 pagini, ce va include rezumatul prupunerii, obiectivele, rezultatele estimate, impactul ştiinţific şi socio-economic al lor, noutatea investigaţiilor, importanţa cercetărilor în plan naţional şi internaţional, modul de implementare, publicaţiile relevante).

Termen limită: 

08/20/2012 - 17:00

Telefon: 

Natalia Bargan 022-272-758

Email: 

cfcfa@asm.md