Academia de ştiinţe a Moldovei

APEL-Propuneri (Concepții) ale Programelor de Stat pentru anii 2015-2019

CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul de propuneri (concepții) ale programelor de stat pentru anii 2015-2019.

La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Se vor considera prioritare concepțiile, ce vor reflecta soluționarea problemelor stringente ale țării, precum și dezvoltarea științei și inovării.
Termenul de realizare al unui program nu va depăşi 4 ani. După 2 ani de realizare  prelungirea programelor se va decide în cadrul unei expertize a rezultatelor obținute.
Propunerile de concepții de programe de stat înaintate în 2014 vor fi evaluate de către Consiliul Consultativ de Expertiză.
Concursul se va desfășura între propunerile de concepții din cadrul aceleiași Secții de Știință ale AȘM, şi în cadrul aceluiaşi domeniu de cercetare.
Se încurajează parteneriatul larg între instituțiile de cercetare.

Modul de înaintare a propunerilor de proiecte
Propunerile de concepții de programe de stat se înregistrează în mod obligatoriu (semnate şi ştampilate) de către coordonatori pînă la data de 15 mai 2014, ora 17:00 în sistemul Expert on-line  www.expert.asm.md, telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.
Formularele completate şi imprimate, semnate şi ştampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie şi în variantă electronică la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 336, tel. 27-27-58, anexându-se informaţia în limba engleză pînă la 2 pagini, ce va include:

  • rezumatul propunerii
  • obiectivele
  • rezultatele estimate
  • impactul ştiinţific şi socio-economic al lor
  • noutatea investigaţiilor
  • importanţa cercetărilor în plan naţional şi internaţional
  • modul de implementare
  • publicaţiile relevante

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat AICI.

Data limită de prezentare a propunerilor de proiecte  – 15 mai 2014, ora 17:00.

CALENDARUL COMPETIŢIEI/CONCURSULUI

Activitatea

Termeni limită

Lansarea apelului

20.03.2014

Termenul limită pentru înaintarea propunerilor (concepțiilor) de programe de stat

15.05.2014

Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea participării la apel

19.05.2014

Primirea contestațiilor

21.05.2014

Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea

23.05.2014

Evaluarea propunerilor de concepții eligibile

23.05.2014-30.06.2014

Publicarea rezultatelor expertizei

02.07.2014

Manager de proiecte: Olesea CALININ

Termen limită: 

05/15/2014 - 17:00

Telefon: 

(22) 27 27 58

Email: 

cfcfa@asm.md