Academia de ştiinţe a Moldovei

APEL – CONCURS PROIECTE DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE FUNDAMENTALE ŞI APLICATIVE 2015-2018

Procedura de elaborare, depunere şi evaluare a propunerilor de proiecte are loc în conformitate cu prevederile pct. 2, 14, 15 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 714 din 12.09.2013 cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Guvernul şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013.

Propunerea de proiect va fi  înregistrată obligatoriu (semnată şi ştampilată)  în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate şi imprimate, semnate şi ştampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie şi în variantă electronică (WORD) la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 333, tel. 27-04-45, biroul 336, tel. 27-27-58.

Propunerile de proiect trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.

Condiţiile de participare pot fi accesate AICI.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat AICI.

Data limită de prezentare a propunerilor de proiect - 28.07.2014, orele 17.00.

După depunerea proiectului se exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii de proiect.

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI înaintate la Ziua de Informare din data de 13.06.2014 pot fi accesate AICI.

 

 

CALENDARUL COMPETIŢIEI/CONCURSULUI

Activitatea

Termeni limită

Lansarea apelului

09.06.2014

Termenul limită pentru înaintarea propunerilor de proiect

28.07.2014

Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea participării la apel

01.08.2014

Primirea contestațiilor

01.08.2014 - 06.08.2014

Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea

06.08.2014

Evaluarea propunerilor de proiect eligibile

06.08.2014 – 15.10.2014

Publicarea listei proiectelor cîștigătoare

După decizia CSȘDT

Contractarea

01.12.2014-03.01.2015

 

  

Termen limită: 

07/28/2014 - 17:00

Telefon: 

(22) 270-445/ (22) 272 758

Email: 

cfcfa@asm.md

Tip proiect: 

Proiecte Instituționale