Academia de ştiinţe a Moldovei

Anunț!!!

În conformitate cu prevederile pct. 68, lit. g) şi 70 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect (EXCLUSIV INSTITUȚIILE SUBORDONATE AȘM) perfectarea contractelor de finanțare a proiectelor din cadrul Programelor de Stat 

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect (EXCLUSIV INSTITUȚIILE SUBORDONATE AȘM) perfectarea în regim de urgență a contractelor de finanțare a proiectelor pentru tineri cercetători 

CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL AȘM anunță concursul repetat al proiectelor din cadrul programului de stat Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în