Academia de ştiinţe a Moldovei

În atenţia directorilor (secretarilor științifici) - INSTITUȚIILE SUBORDONATE AȘM

În contextul aprobării Legii bugetului de Stat pentru anul 2016, Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA) solicită respectuos prezentarea Hotărîrii Consiliului Științific/Senatului Instituției Dvs. cu privire la distribuirea alocațiilor bugetare per proiecte de cercetări științifice fundamentale și aplicative (instituționale) conform anexei.

Modelul anexei poate fi accesat aici.

Persoana responsabilă din cadrul CFCFA: Larisa RUSSU.

Tel: (22) 27-27-58

Informația solicitată urmează a fi prezentată pe suport hârtie (semnată și ștampilată) la adresa: or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 1, Academia de Științe a Moldovei, of. 336 și versiunea electronică la  adresa cfcfa@asm.md

Termenul limită de prezentare a informației solicitate este 04.08.2016.